Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prezidentka Zuzana Čaputová 22. apríla 2021 vymenovala 27 nových profesorov a profesoriek.


Novým profesorom v odbore teoretická elektrotechnika sa stal prof. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. z Ústavu elektrotechniky FEI STU v Bratislave. 

 

 

Pre všetkých, ktorí roky štúdia zasvätili zvyšovaniu svojej odbornosti, je podľa slov prezidentky dnešný deň potvrdením toho, že ich úsilie prinieslo zaslúžené výsledky. "Dosiahli ste veľký úspech vo svojej akademickej kariére, k čomu vám ešte raz úprimne blahoželám. Stať sa súčasťou našej akademickej elity je postavenie, ktoré zaväzuje." 

Zdroj: https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vymenovala-27-novych-profesorov/

K vymenovaniu prof. Ing. Vladimírovi Jančárikovi, PhD. srdečne gratulujeme!