Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Centrum vedecko-technických informácií SR ako riešiteľ projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory a vývoja v SR - prístup k 16 kolekciám elektronických informačných zdrojov) vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov (projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

Prosíme vás, aby ste vyplnili a odoslali pripojený dotazník, v ktorom vyjadríte svoju spokojnosť/nespokojnosť s ponukou e-zdrojov, prípadne napíšete návrhy na zmenu portfólia tých EIZ, ktoré by ste potrebovali pri svojej práci. Výsledky dotazníkového prieskumu pomôžu skvalitňovať ponuku e-zdrojov podľa požiadaviek vedeckej komunity v ďalšom období realizácie projektu.

Dotazník má 30 otázok a jeho vyplnenie zaberie 5 - 6 minút. Dotazník sa spúšťa kliknutím na tlačidlo Štart.

Dotazník je prístupný na adrese: www.iankety.sk/dotaznik/223014110/ .


Výsledky prieskumu budú uverejnené na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk.