Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Pred 32 rokmi naštartovali protesty študentov vlnu celonárodných demonštrácií. Tisíce ľudí na námestiach volali po slobode a demokracii. Komunistický režim napokon po 40 rokoch padol a 17. november si tak pripomíname ako začiatok Nežnej revolúcie. My, ľudia z akademickej obce, si pripomíname udalosti najmä v kontexte akademickej slobody, ktorú je potrebné chrániť aj v novom tisícročí.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave si na obdobie spred 17. novembra dobre pamätá.  Počas bývalého režimu prebiehali na fakulte masové kontroly, v dôsledku čoho boli stovky pedagógov a zamestnancov fakulty prepustených, predčasne poslaných do penzie alebo „odprataných“ na nepedagogické miesta. Režim ovplyvňoval aj študentov. Tých výnimočne nadaných posielal pracovať do výroby, aby „vylepšili“ svoj spoločenský status a stali sa viac rovnostárskymi.

Našťastie priniesol 89. rok oslobodenie aj k nám. Zrušil sa Ústav leninizmu a marxizmu, dali sme zbohom povinnej vojenskej príprave a miesto toho sme založili Katedru jazykov či Katedru telesnej výchovy. Takisto sme sprístupnili výučbu po anglicky, otvorili sa medzinárodným spoluprácam a dnes si môžeme byť istí, že práve tieto zmeny pomohli FEIke vyprofilovať sa na najväčšiu technickú fakultu na Slovensku. 

Akademické slobody sú základným predpokladom na to, aby mohli fakulty a univerzity úspešne napĺňať svoje poslanie. Musíme ich preto chrániť v každom čase. Myslime na odvahu študentov a pedagógov zo 17. novembra a berme si z nich príklad práve dnes, keď tak intenzívne rezonuje debata o novele VŠ zákona. 

Hájme svoje práva a slobody a pridajme sa k plánovaným protestom STU.