Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská asosiácia knižníc (jej sekcia akademických knižníc) iniciovala stretnutie s ministrom a dňa 20. 11. 2013 vyrokovala, že MŠVVaŠ SR bude ústretové pri zazmluvnení všetkých doterajších licencovaných EIZ na 2 roky (2014 a 2015) s tým, že vykryje chýbajúce finančné prostriedky.

Podľa názoru tohto profesijného združenia by trvalá udržateľnosť dostupnosti vedeckých EIZ mala byť v SR riešená štandardne systémovým plánovaním objemu prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Vyňaté zo správy predseníčky Slovenskej asosiácie knižníc PhDr. D. Džuganovej