Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Významní slovenskí predstavitelia vedy a techniky v oblasti elektroniky z FEI STU Bratislava (riaditeľ UEF FEI STU, prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., prof. RNDr. Július Krempaský DrSc., doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc., doc. Ing. Vladimír Áč, PhD., doc. Ing. Martin Šperka, PhD.) sa aktívne zúčastnili  21. februára 2019 na krste knihy Od tranzistora k integrovanému obvodu. Editorom knihy je prof. Štefan Luby a vybrané kapitoly týkajúce sa najmä výskumných a výchovnovzdelávacích aktivít za FEI STU napísali prof. Július Krempaský a prof. Daniel Donoval.

Kniha sa venuje vzniku a rozvoju elektroniky a neskôr mikroelektroniky a nanoelektroniky na Slovensku od jej založenia  v roku 1960 až do súčasnosti. Je potešiteľné, že Československo patrilo k popredným štátom sveta od začiatkov rozvoja polovodičovej fyziky a technológie. V nasledujúcich rokoch však silné embargo na špičkové technológie uvedený rozvoj pribrzdilo. Napriek tomu existujú kolektívy na UEF FEI STU a EU SAV, ktoré sú schopné zapojiť sa do riešenia výskumných úloh v rámci H2020 a ďalších programov EU.

Editor publikácie Od tranzistora k integrovanému obvodu so spoluautormi.

Zadný rad zľava: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., doc. Ing. Martin Šperka, PhD., prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., Ing. Peter Lobotka, CSc.,

predný rad zľava: prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. (recenzent), prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c., doc. Ing. Vladimír Áč, CSc., doc. Ing. Rudolf Kinder, PhD., Ing. Ivo Vávra, CSc., Dr. Rer. Nat. Ivan Kostič.

 

Profesor Donoval spolu s editorom knihy prof. Lubym a prof. Stuchlíkovou.

 

Súčasný riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky na FEI STU v Bratislave, prof. Daniel Donoval, s nadšením hovoril o súčasných mladých ľuďoch, ktorí so záujmom študujú a venujú sa výskumu týkajúcemu sa mikroelektroniky na STU.

 

Tu ešte pri zaujímavých menách nekončíme, keďže kniha je naplnená poznatkami jedenástich, na Slovensku uznávaných vedcov, z prostredia STU, SAV, či z bývalého priemyselného vývoja. Každý z nich prispel do knihy kapitolami, v ktorých opisuje svoje vlastné nadobudnuté poznatky z vedeckého výskumu prepojené s postrehmi zo života a pracovnej angažovanosti.

Prvotný impulz vytvoriť celistvé dielo týkajúce sa tejto problematiky sa zrodil práve v myšlienkach editora publikácie, profesora Štefana Lubyho. Po rozhovoroch s ďalšími autormi, doc. Rudolfom Kinderom z Ústavu elektroniky a fotoniky, pôvodne Katedry mikroelektroniky a prof. Júliusom Krempaským sa rozhodol prizvať ďalších autorov a zostaviť túto knižku.

Profesor Július Krempaský opísal v knihe svoje spomienky na začiatky rozvoja polovodičov na Slovensku, o ktoré sa významne zaslúžil.

 

Externý spolupracovník FEI STU a zároveň jeden zo spoluautorov, Ing. Ivo Vávra knihu dotvoril a oživil spomienkami a postrehmi v kapitole s názvom Spoľahlivosť metalizácie integrovaných obvodov.

 

Spoluautor knihy Ing. Peter Lobotka v rozhovore s predsedom Učenej spoločnosti Slovenska, Petrom Moczom.

 

Na krste knihy, ktorý sa konal v známom kníhkupectve VEDA, vládla po celý čas uvoľnená a príjemná atmosféra. Moderátorom večera bol Emil Borčin, bývalý šéfredaktor VEDA, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ktorý k uvoľnenej atmosfére prispel svojím humorom.

Moderátor podujatia Emil Borčin spolu s editorom knihy Štefanom Lubym.

 

Auditórium v malej kongresovej sále Slovenskej akadémie vied v Bratislave prejavovalo veľké uznanie všetkým aktérom slovenskej vedy.

 

Príjemným prekvapením tohto podujatia bola prítomnosť ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej, ktorá napriek veľkej pracovnej vyťaženosti prišla na toto podujatie podporiť a stretnúť sa so svojimi priateľmi z oblasti vedy a výskumu.

Profesor Daniel Donoval v rozhovore s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou, ktorá sa aktívne zúčastnila aj diskusie po skončení prezentácie knihy.