Prejsť na obsah
Dianie na FEI

  Slovenská nukleárna spoločnosť vydala knižnú zbierku úvodníkov, textov a úvah profesora Slugeňa Úvodom k jadru.  


  
Kniha Úvodom k jadru prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, DrSc. z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva obsahuje predovšetkým texty, ktoré boli publikované ako úvodníky Bulletinu Slovenskej nukleárnej spoločnosti alebo kníh, ktoré SNUS vydala. Ponúka jeho pohľad na jadrovú energetiku vo forme netriviálneho oddychového čítania.