Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Promócie absolventov Bc. štúdia sa uskutočnia

dňa 17. 9. 2010

v Aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody č. 17

(spoj autobusmi MHD č. 31, 39, 94)
(spoj električiek MHD z Hlavnej stanice č. 2, 3, 8).

 

Rozdelenie študentov do skupín je nasledovné:

1. skupina o 9.00 h
Študijný program - Elektronika
Študijný program - Telekomunikácie

2. skupina o 12.00 h
Študijný program - Aplikovaná informatika

3. skupina o 14.00 h
Študijný program - Automobilová elektronika
Študijný program - Elektrotechnika
Študijný program - Priemyselná informatika

Nácvik promócie sa uskutoční 1½ hodiny pred samotnou promóciou.

FEI STU          
pedagogické oddelenie