Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Všetkým absolventom, rodičom i zainteresovaným pracovníkom fakulty záleží na tom, aby sa promócie v júli 2015 stali dôstojným aktom, ktorý zavŕši vaše vysokoškolské štúdium 2. stupňa.
Aby sme sa vyhli zhonu a nedorozumeniam v súvislosti s vybavovaním niektorých formalít, obraciame sa na vás s nasledovnými upozorneniami:

  1. V deň štátnej skúšky – každý absolvent je povinný po jej vykonaní, dostaviť sa na pedagogické oddelenie k ročníkovému referentovi – E. Psotka.

  2. Promócia absolventov sa uskutoční dňa 13. 7. 2015
    (Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava)

Časový harmonogramom promócií
(nácvik promočného aktu s bezpodmienečnou účasťou všetkých absolventov)

Deň Čas  Študijný program
13. júl 2015 (pondelok) 9:00
(nácvik 7:30)  
 Telekomunikácie, Mikroelektronika, Rádioelektronika
11:00
(nácvik 9:30)
 Elektroenergetika, Kybernetika, Robotika
13:00
(nácvik 11:30)
 Aplikovaná informatika, Aplikovaná mechatronika, Fyzikálne  inžinierstvo

 

Upozorňujeme na platné predpisy, v zmysle ktorých absolventom, ktorí neodovzdajú včas študijnú literatúru, alebo budú mať iné podlžnosti voči fakulte, nemôžu byť vydané doklady o absolvovaní štúdia a teda nebudú promovaní.

Fotografovanie na promóciách je zabezpečené. Rovnako si môžete objednať videozáznam z promócie - bližšie informácie sa dozviete na nácviku promócií. Oficiálne fotografie a videozáznamy zabezpečujú pracovníci, ktorým fakulta udelila na túto činnosť licenciu.

Na záver žiadame všetkých pozvaných, aby svojím správaním prispeli k vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni našich promócií.

Poznámka - upozorňujeme, že poistenie ako "študent" v zdravotnej a sociálnej poisťovni končí absolventovi dňom vykonania štátnej skúšky a preto v deň jej absolvovania si každý absolvent prevezme na Pedagogickom oddelení potvrdenie o riadnom skončení inžinierskeho štúdia na FEI STU!

Pedagogické oddelenie FEI STU