Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Konferencia sa bude zaoberať najmä otázkami výroby, prenosu a spotreby elektrickej a tepelnej energie, projektovaním a implementáciou riadiacich a informačných systémov v energetike, ich ekonomickými efektmi, ako aj ich vplyvom na životné prostredie.

 

Termín konania

11.-13.6.2008

Miesto konania

Štrbské Pleso, hotel Baník

Usporiadateľ

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Spoluusporiadateľ

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Slovenské elektrárne, Fakulta aplikované informatiky Univerzity T. Bati ve Zlíně

Kontaktná osoba

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 02/60291871,
jan.murgas@stuba.sk