Prejsť na obsah
Dianie na FEI

9. medzinárodná vedecká konferencia

Hlavným cieľom konferencie CPS 2010 je nadviazanie a prehĺbenie spolupráce medzi odborníkmi v oblasti energetiky a predstaviteľmi výskumu a univerzít, ako aj výmena informácií a skúseností z prevádzky a riadenia energetických a tepelných systémov.
Konferencia Riadenie v energetike - Control of Power Systems sa konala od roku 1994 do roku 2008 každé dva roky striedavo v ČR a v SR v spolupráci s Univerzitou T. Baťu v Zlíne. 9. medzinárodná konferencia CPS 2010 je súčasťou širšieho podujatia s názvom ENERGETIKA 2010.
Konferencia je venovaná najmä otázkam riadenia výroby, prenosu a spotreby energie, projektovaniu, diagnostike a implementácii riadiacich a informačných systémov v energetike, ich ekonomickým efektom, ako aj ich vplyvom na životné prostredie.

 

Termín konania
  18. - 20. máj 2010
Miesto konania   Hotel Hutník, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
Usporiadateľ   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Spoluusporiadateľ   Zväz slovenských vedecko-technických spoločností
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie
Slovenský výbor Svetovej energetickej rady
Kontaktná osoba   doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.
zdenka.kralova@stuba.sk
tel. 02 602 91 497