Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Know-how centrum STU v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR vás pozýva na Seminár o ochrane duševného vlastníctva na STU dňa 21. marca 201313.00 hod do miestnosti B 701 na FEI STU.

Motto seminára :

  • Ako chrániť svoje nápady
  • Aké sú vaše práva a povinnosti vo vzťahu k ochrane duševného vlastníctva
  • Kde nájdete informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch
  • Dizajny a ochranná známky

Obsahové zameranie seminára:

ochrana duševného vlastníctva, priemyselné právo, patentový zákon, povinnosti a práva zamestnancov a študentov STU, publikovanie v časopisoch, v prácach (diplomových ai.) versus právna ochrana týchto informácií

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem o informácie z oblasti ochrany priemyselných práv teda vedecko-pedagogickým pracovníkom, doktorandom a študentom.

Prednášateľka:

Ing. Lucia Bocková (Úrad priemyselného vlastníctva SR )

Koordinátor seminára:

Ing. Helena Ďurovčíková (Know-how centrum STU)

Seminár je bezplatný.