Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 21.09.2020 o 10:00 hod. bude FEI STU spolu s otvorením akademického roku slávnostne otvárať revitalizované priestory budovy.  Zrekonštruovanú budovu prídu s dekanom prof. Dr. Ing. Milošom Oravcom otvoriť aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  Mgr. Branislav Gröhling a minister hospodárstva SR Ing. Richard Sulík.


  

Po slávnostnom otvorení ministri navštívia aj významné laboratóriá FEI STU: Národné centrum robotiky, HUB a inovačný trakt pre spoluprácu s podnikateľským prostredím, laboratóriá projektov H2020, čisté priestory a laboratóriá organickej elektroniky a Centrum výskumu batérií a vodíkových technológií na FEI STU.

 V rámci niekoľkoročnej revitalizácie bola kompletne zrekonštruovaná a zateplená  fasáda budovy, osadené nové okná s modernými automatickými exteriérovými žalúziami a zrealizované dažďové zvody a kanalizácia.

 V súčasnosti sa fakulta už zameriava na revitalizáciu interiéru a je v procese verejného obstarávania na revitalizáciu hlavnej chodby spájajúcej všetky bloky objektu a interiéru všetkých prednáškových sál, ktoré budú vybavené moderným didaktickým vybavením.

   

Program slávnostného otvorenia

Dátum: 21.09.2020

Miesto: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

Čas:

10:00 – 10:10             Privítanie ministrov dekanom fakulty (vchod v bloku A FEI STU) 

10:10 – 10:20             Slávnostné otvorenie a krátke príhovory ministrov hospodárstva a školstva SR 

10:20 – 11:10             Lab-tour  

11:10 – 11:30             Diskusia                             

11:30                           Ukončenie návštevy (východ z bloku A FEI STU)

  

Revitalizácia Fasády FEI STU – základné fakty

Vzhľadom na stav budovy fakulty bolo dlhodobým zámerom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave postupne modernizovať a revitalizovať jej jednotlivé bloky. Investičný zámer revitalizácie budovy bol spracovaný v roku 2011.

Výstavba prebiehala v dvoch etapách. Prvá etapa spočívala v revitalizácii štyroch blokov budovy (B, C, D, E), druhá v revitalizácii zvyšných nerealizovaných blokov budovy. Stavbu prvej aj druhej etapy realizovala spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo spol. s r.o.

Prvá etapa revitalizácie budovy FEI STU sa realizovala v roku 2015. V rámci revitalizácie boli vymenené okná, opláštená fasáda budovy, boli zrealizované dažďové zvody a kanalizácia na štyroch blokoch budovy (B, C, D, E).  Finančné krytie bolo realizované v rámci projektu Univerzitný vedecký park STU v Bratislave.

Finančné krytie druhej etapy revitalizácie zvyšných blokov budovy (A, T, AB, BC), výmena dažďových zvodov a kanalizácie bolo zabezpečené v rámci projektu ACCORD - Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách). Cieľom projektu ACCORD je podpora spolupráce STU v Bratislave a UK v Bratislave vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít a súvisiacej infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Prebielala od januára do konca augusta 2020.