Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 10. 12. 2019 prebehlo na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave slávnostné otvorenie novo zrekonštruovaných priestorov na -1. poschodí bloku E. Ide o priestory bývalého Klubu študentov, ktoré dostali nový život a ďalej budú fungovať pod názvom FEI HUB.

Novozrekonštruované priestory na -1. poschodí bloku E.

 

Slávnostné otvorenie sa konalo za prítomnosti prorektora STU prof. Františka Uhereka, dekana FEI STU prof. Miloša Oravca, riaditeľa Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou doc. Martina Donovala, riaditeľky Univerzitného technologického inkubátora STU InQb Mag. Martiny Vavrekovej, vedenia fakulty, riaditeľov ústavov, zástupcov Akademického senátu, študentských organizácií a ďalších akademických členov našej fakulty.

Zľava: prof. Ing. František Janíček, PhD., prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Mag. Martina Vavreková, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, prof. Ing. František Uherek, PhD., doc. Ing. Martin Donoval, PhD.

 

Cieľom modernizácie je vytvoriť priestor pre študentov, ktorí tu budú môcť nerušene pracovať na svojich projektoch, start-upoch a vlastných rozvojových aktivitách. Súčasťou podpory študentov je aj rozvoj aktivít inkubátora STU, ktorý sa presťahoval z pôvodných priestorov na Pionierskej ulici do priestorov našej fakulty. Inkubátor STU bude aktívne využívať nové moderné priestory HUB-u a organizovať tu atraktívne podujatia pre študentov i priemyselných partnerov FEI STU.

Symbolické prestrihnutie pásky prorektorom STU v Bratislave a dekanom FEI STU.
Zľava: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, prof. Ing. František Uherek, PhD., doc. Ing. Martin Donoval, PhD.

 

Priestor môžu študenti využívať na samovzdelávanie či trávenie voľného času počas voľných blokov medzi vyučovaním a v neposlednom rade chceme, aby bol HUB využívaný na zoskupovanie podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí hľadajú príjemné miesto na prácu na svojich projektoch a realizácií svojich nápadov. 

Študenti sa okrem iného môžu tešiť na pravidelné workshopy, business raňajky a množstvo ďalších podujatí, ktoré pre nich bude FEI STU spolu s Univerzitným technologickým inkubátorom STU InQb organizovať. 

FEI HUB bude odovzdaný do užívania študentom i ďalším akademickým členom našej fakulty začiatkom januára. O presnom dátume budeme včas informovať. 

Ďalšie fotografie zo slávnostného otvorenia FEI HUB-u na FEI STU v Bratislave: