Prejsť na obsah
Dianie na FEI

bude v utorok 22. apríla 2008 o 14:00 h v BC-300.

Na slávnostnom zhromaždení bude prezentovaná výročná správa o stave FEI STU za rok 2007 a odovzdanie medailí dekana FEI STU.