Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V priestoroch Pálfiho paláca v Bratislave ocenili Študentské osobnosti Slovenska. V deviatom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií, podľa jednotlivých študijných smerov. Do súťaže bolo nominovaných 70 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. V každej kategórii odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú odmenu. V kategórii Elektrotechnika, priemyselná technológia zvíťazil Lukáš Pariža z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Hlavným organizátorom projektu je nezisková organizácia Junior Chamber International-Slovakia.
Cieľom projektu je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentmi, ale sú v niečom výnimoční. Napríklad sú víťazmi študentských odborných stáží alebo sú to doktorandi s významnými vedeckými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci. 

Projekt je realizovaný pod záštitou prezidenta SR, generálnym partnerom je spoločnosť Skanska.

Srdečne blahoželáme!

foto


Video >>>