Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, a Katedra telekomunikácií FEI STU Bratislava, v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR organizujú sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti, spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2007, ktoré sa uskutoční na FEI STU Bratislava v stredu 21. mája 2008 o 13:30 h v Klube zamestnancov FEI STU.