Prejsť na obsah
Dianie na FEI

FEI STU Bratislava už tradične vyhlasuje fakultnú prehliadku prác
ŠVOČ
(Študentská vedecká a odborná činnosť)
ktorá sa bude konať dňa
29. apríla 2009


Prihlásiť sa môže:
- každý študent FEI STU v Bratislave bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia
- najneskôr predbežne do 31. 3. 2009 a záväzne do 14. apríla 2009
- s prácou do jednej z predbežných sekcií na príslušnej katedre:

1. Aplikovaná informatika  KAIVT
2. Automatizácia a regulácia  URPI
3. Automatizované systémy riadenia  URPI
4. Biomedicínske inžinierstvo  KRE
5. E-learning a web technológie v elektronike  KME
6. Ekonómia, manažment a humanitné vedy ÚM
7. Elektroenergetika KEE
8. Elektrotechnika KESP, KMECH, KTEE
9. Fyzikálne inžinierstvo KF, KJFT, KETG
10. Jadrová technika a energetika KJFT
11. Jazyková sekcia  KJ
12. Matematika  KM
13. Meracia technika KMER
14. Mikroelektronika a optoelektronika  KME
15. Mikroelektronické systémy  KME
16. Rádioelektronika  KRE
17. Svetelná technika KEE
18. Telekomunikácie   KTL

Každý účastník ŠVOČ odovzdá svoj príspevok vo forme maximálne 6-stranového odborného článku (doc, 133kB) najneskôr do 20. apríla 2009 tajomníkovi ŠVOČ na danej katedre.

Každá katedra FEI STU má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého sa môže študent prihlásiť do zvolenej sekcie:

Katedra Tajomník ŠVOČ

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIVT)

Ing. Vladislav Novák
Katedra elektrických strojov a prístrojov (KESP) Ing. Ladislav Borba, PhD.
Katedra elektroenergetiky (KEE) Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Katedra elektrotechnológie (KETG) Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Katedra fyziky (KF) Mgr. Marek Vančo, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a techniky (KJFT) Ing. Matúš Stacho 
Katedra jazykov (KJ) Mgr. Jana Matiašovská
Katedra matematiky (KM) RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Katedra mechaniky (KMECH) Ing. Vladimír Goga
Katedra merania (KMER) Mgr. Ján Grman
Katedra mikroelektroniky (KME) Ing. Peter Benko
Katedra rádioelektroniky (KRE) Ing. Elena Cocherová, PhD.
Katedra telekomunikácií (KTL) Ing. Jana Filanová, PhD.
Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (KTEE) Ing. Marián Štofka, CSc.

Ústav manažmentu (ÚM) – býv. KEM - blok C

Ing. Pavel Hoffmann

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (URPI)

Ing. Jana Paulusová

Štatút prehliadky ŠVOČ (pdf, 133kB) na FEI STU v Bratislave. Aktívni účastníci ŠVOČ môžu získať až 100 bodov na internát.


Termín konania: 29. apríla 2009
Miesto konania: katedry FEI STU v Bratislave
Usporiadateľ: FEI STU v Bratislave
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.,
andrea.sagatova@stuba.sk