Prejsť na obsah
Dianie na FEI

FEI STU Bratislava už tradične vyhlasuje fakultnú prehliadku prác
ŠVOČ
(Študentská vedecká a odborná činnosť)
ktorá sa bude konať dňa
21. apríla 2010

Prihlásiť sa môže:
- každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave
- záväzne najneskôr do 31. 3. 2010
- s prácou do jednej zo sekcií na príslušnej katedre:

 

1.
Aplikovaná informatika KAIVT
2. Automatizácia a regulácia URPI
3. Automatizované systémy riadenia URPI
4. Biomedicínske inžinierstvo KRE
5. Ekonómia a manažment ÚM
6. E-learning a web technológie v elektronike KME
7. Elektroenergetika KEE
8. Elektrotechnika KESP, KMECH, KTEE
9. Fyzikálne inžinierstvo KF, KJFT , KETG
10. Jadrová technika a energetika KJFT
11. Jazyková sekcia KJ
12. Matematika KM
13. Meracia technika KMER
14. Mikroelektronika a optoelektronika KME
15. Mikroelektronické systémy KME
16. Rádioelektronika KRE
17. Svetelná technika KEE
18. Telekomunikácie KTL

Každý účastník ŠVOČ odovzdá svoj príspevok vo forme maximálne 6-stranového článku (doc, 131kB) najneskôr do 12. apríla 2010 tajomníkovi ŠVOČ na danej katedre.
Každá katedra FEI STU má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého sa môže študent prihlásiť do zvolenej sekcie:

Katedra
Tajomník ŠVOČ
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (KAIVT) Ing. Vladislav Novák
Katedra elektrických strojov a prístrojov (KESP)
Ing. Ladislav Borba, PhD.
Katedra elektroenergetiky (KEE) Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Katedra elektrotechnológie (KETG) Ing. Vladimír Ďurman, PhD.
Katedra fyziky (KF) Mgr. Marek Vančo, PhD.
Katedra jadrovej fyziky a techniky (KJFT) Ing. Martin Petriska
Katedra jazykov (KJ) Mgr. Jana Matiašovská
Katedra matematiky (KM) RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Katedra mechaniky (KMECH) Ing. Vladimír Goga
Katedra merania (KMER) Mgr. Ján Grman
Katedra mikroelektroniky (KME) Ing. Peter Benko, PhD.
Katedra rádioelektroniky (KRE) Ing. Elena Cocherová, PhD.
Katedra telekomunikácií (KTL) Ing. Jana Filanová, PhD.
Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (KTEE) Ing. Marián Štofka, CSc.
Ústav manažmentu (ÚM)
Ing. Marián Stenchlák
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (URPI)
Ing. Jana Paulusová

Štatút prehliadky ŠVOČ (pdf, 76kB) na FEI STU v Bratislave. Aktívni účastníci ŠVOČ môžu získať až 100 bodov na internát.


 

Termín konania:
21. apríla 2010
Miesto konania: katedry FEI STU v Bratislave
Usporiadateľ: FEI STU v Bratislave
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.,
andrea.sagatova@stuba.sk