Prejsť na obsah
Dianie na FEI
FEI STU Bratislava už tradične vyhlasuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ
(Študentská vedecká a odborná činnosť)
ktorá sa bude konať dňa 25. apríla 2012

Prihlásiť sa môže:
- každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave
- záväzne najneskôr do 31. 3. 2012
- s prácou do jednej z predbežných sekcií na príslušnom ústave:

 1. Aplikovaná informatika ÚIM
 2. Aplikovaná matematika ÚIM
 3. Aplikovaná mechanika ÚEAE
 4. Biomedicínske inžinierstvo ÚEF
 5. E-learning a web technológie v elektronike ÚEF
 6. Elektroenergetika ÚEAE
 7. Elektrotechnika ÚEAE
 8. Fyzikálne inžinierstvo ÚJFI, ÚEAE
 9. Jadrová technika a energetika ÚJFI, ÚEAE
10. Kybernetika ÚRPI
11. Meracia technika ÚE
12. Mikroelektronika a optoelektronika ÚEF
13. Mikroelektronické systémy  ÚEF
14. Rádioelektronika ÚEF
15. Robotika ÚRPI
16. Svetelná technika ÚEAE
17. Telekomunikácie ÚT

Každý účastník ŠVOČ odovzdá svoj príspevok vo forme maximálne 6-stranového odborného článku (format-clanku-2012.doc, 71 kB) najneskôr do 19. apríla 2012 tajomníkovi ŠVOČ na danom ústave.

Každý ústav FEI STU má povereného pracovníka, tajomníka ŠVOČ, u ktorého sa môže študent prihlásiť do zvolenej sekcie:

Ústav Tajomník ŠVOČ
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) Ing. Vladimír Goga, PhD.
Ústav elektroniky a fotoniky (ÚEF) Ing. Peter Benko, PhD.
Ústav elektrotechniky (ÚE) Mgr. Ján Grman, PhD.
Ústav informatiky a matematiky (ÚIM) Ing. Vladislav Novák
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) Ing. Štefan Čerba
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (ÚRPI) Ing. Jana Paulusová, PhD.
Ústav telekomunikácií (ÚT) Ing. Erik Chromý, PhD.

Štatút prehliadky ŠVOČ (pdf, 397 kB) na FEI STU v Bratislave. Aktívni účastníci ŠVOČ môžu získať až 100 bodov na internát.


Termín konania: 25. apríla 2012
Miesto konania: ústavy FEI STU v Bratislave
Usporiadateľ: FEI STU v Bratislave
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.,
andrea.sagatova [at] stuba.sk