Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Kurz je špeciálne zameraný na tvorbu svetelnotechnických projektov, na svetelnotechnický projekt a jeho postavenie v projektovej dokumentácii, na aktuálne normy pre návrhy osvetlenia, dostupné softvérové nástroje, návrhy osvetlenia v programe DIALUX.


Termín konania  16. 3. 2011
Miesto konania
FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Usporiadateľ Slovenská Svetelnotechnická spoločnosť
Spoluusporiadateľ  STU FEI Bratislava, TYPHOON
Kontaktná osoba
Dionýz Gašparovský, 02/60291485