Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Kurz je zameraný na vyššiu úroveň teoretických vedomostí, na špecializované témy pre profesionálov v oblasti ST, riadiace systémy osvetlenia, návrhy exteriérového verejného osvetlenia budov, hospodárnosť, technicky, správne denné osvetlenie budov.

Termín konania  10. 05. 2011
Miesto konania  STU FEI, Ilkovičova 3,812 19 Bratislava 
Usporiadateľ  Slovenská Svetelnotechnická spoločnosť 
Spoluusporiadateľ  STU FEI Bratislava, TYPHOON 
Kontaktná osoba   Dionýz Gašparovský, 02/60291485, dionyz.gasparovsky [at] stuba.sk