Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

ÚZ Centrum akademického športu STU

organizuje

tenisový kurz pre deti zamestnancov STU počas letných prázdnin

Dĺžka kurzu 10 hodín počas 2 týždňov. Kurz povedie kvalifikovaný tréner tenisu.

Na tenisový kurz môžu byť prihlásené deti zamestnancov STU vo veku  6 – 15 rokov. Záväznú prihlášku na kurz treba poslať

do 20. júna 2011

na adresu  ÚZ CAŠ STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava alebo cas[at]stuba.sk.

Cena kurzu je 55,00 €.  Výučba tenisu sa uskutoční za predpokladu minimálne 10 účastníkov kurzu. Začiatok kurzu bude od 4. júla 2011 v dopoludňajších hodinách na kurtoch Tenisového areálu CAŠ STU /areál ŠD Mladá garda/, Račianska ul. 103 v Bratislave.

Rozpis výučby bude spresnený podľa počtu prihlásených detí. V prihláške treba uviesť vek dieťaťa, jeho tenisovú výkonnosť, adresu a tel. kontakt rodiča.

Ďalšie informácie budú poskytnuté po uzávierke prihlášok účastníkov kurzu príp. tel. 0917 539 971.