Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V rámci medzinárodného projektu niCE-life INTEREG CE (CE1581) pracovníci  z troch ústavov FEI STU, Ústav elektroniky a fotoniky, Ústav energetiky a aplikovanej elektrotechniky a Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, vyvíjajú monitorovacie zariadenie AP-NURSE, ktoré je súčasťou viacerých riešení zjednodušujúcich život staršej zraniteľnej populácie. Ide o jednoduchý a modulárny nástroj kontrolujúci prirodzené prostredie osamelých seniorov, predovšetkým však tých, ktorí trpia Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou. Cieľom zariadenia AP-NURSE je zjednodušiť prácu domácich alebo profesionálnych opatrovateľov monitorovaním základných interakcií pacienta s okolitým prostredím počas nočných alebo pracovných povinností a zároveň poskytovať rýchle varovanie o možných nebezpečenstvách.

V období od mája 2021 do konca januára 2022 prebiehalo testovanie zariadení AP-NURSE v reálnom prostredí v dvoch lokalitách:

  • Stredisko sociálnych služieb Petržalka,
  • Domov sociálnych služieb vo Varšave.

Zariadenia boli inštalované v izbách pacientov, na chodbách centier, na únikových východoch a v spoločných priestoroch.  V prípade umiestnenia v izbách boli zariadenia umiestnené pod posteľami klientov a boli vybavené tlakovými, teplotnými, plynovými a pohybovými senzormi poskytujúcimi komplexné informácii o stave klientov. Ostatné zariadenia inštalované na chodbách, v spoločných priestoroch a na únikových východoch slúžili hlavne na monitorovania prípadného pohybu klientov počas nočných smien. Celkovo bolo v oboch centrách nainštalovaných viac ako 60 unikátnych zariadení navrhnutých a vyrobených na FEI STU. Na monitorovanie stavu zariadení slúžil užívateľsky prívetivý informačný systém, taktiež vyvinutý na FEI STU.

Analýza spätnej väzby pozbieranej od užívateľov systému, t.j. zamestnancov centier, poukázala na dobrú aplikovateľnosť systému. Viac ako 80 % opýtaných hodnotilo prácu so zariadením pozitívne a vie si predstaviť použitie zariadenia aj do budúcna. Počas prevádzky zariadení v oboch centrách bolo v informačnom systéme zaznamenaných vyše 12 000 notifikácii o zmene stavu pacientov, z čoho len cca  3 % možno pripísať  chybným hláseniam. Nazbierané hrubé anonymizované dáta sú uložené na FEI STU a búdu v budúcnosti analyzované pomocou umelej inteligencie.  

V súčasnosti dosahuje zariadenie AP-NURSE úroveň technologickej vyspelosti TRL-6 až TRL-7.  V budúcnosti bude zariadenie ďalej vyvíjané tak, aby mohlo byť nasadené do reálnej prevádzky a uvedené na trh.

Veríme, že aj touto aktivitou prispejeme ku zvýšeniu kvality jesene života seniorov a tým prejavíme vďačnosť za ich príspevok do našej spoločnosti.

 

Viac informácií o projekte nájdete na sociálnych sieťach projektu:


Autor: Ing. Štefan Čerba, PhD.