Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Termín konania:

16. - 18. septembra 2009

Miesto konania:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Usporiadateľ:

Katedra rádioelektroniky FEI STU v Bratislave a Ústav merania SAV, Bratislava

Spoluusporiadateľ:

Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky Slovenskej lekárskej spoločnosti,
Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Kontaktná osoba:

Ing. Elena Cocherová, PhD., tel.: +421 2 60291 174, elena.cocherova@stuba.sk

8. ročník česko-slovenskej konferencie " Trendy v biomedicínskom inžinierstve " si kladie za cieľ vytvoriť fórum pre prezentáciu hlavných výskumných ako i pedagogických smerov jednotlivých zúčastnených pracovísk. Konferencia bude slúžiť na výmenu skúseností a informácií medzi pracovníkmi slovenských a českých vysokých škôl, výskumných inštitúcií a zdravotníckych zariadení zaoberajúcich sa výučbou a výskumom zameranými na problematiku biomedicínskej techniky a inžinierstva.
Stránka konferencie: http://kre.elf.stuba.sk/tbmi/.