Prejsť na obsah
Dianie na FEI

3. Kurz svetelnej techniky 2009

Termín konania:

26.05.2009

Miesto konania:

STU FEI, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Usporiadateľ:

Slovenská Svetelnotechnická spoločnosť

Spoluusporiadateľ:

STU FEI Bratislava, TYPHOON

Kontaktná osoba:

Dionýz Gašparovský, 02/60291485,
dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Tvorba projektovej dokumentácie svetelnotechnického návrhu pomocou PC, je určený spracovateľom svetelnotechnických návrhov, predajcom, dodávateľom svetelnotechnických zariadení, najmä projektantom elektro.