Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. je už niekoľko rokov odborným garantom a spoluorganizátorom letnej školy a zimných seminárov Jadrového inžinierstva, ktoré boli každoročne organizované v spolupráci s Francúzskym inštitútom pri Veľvyslanectve Francúzskej republiky. Ide o sústredenia študentov vyšších ročníkov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, ktorým počas jedného týždňa prednášali významní francúzski, ako aj naši experti na aktuálne témy z jadrovej energetiky.

Túto dlhoročnú činnosť prof. Siteka pri uvedenej francúzsko-slovenskej spolupráci francúzska strana ocenila tým, že mu bol v januári 2014 pri príležitosti jeho 70-tych narodenín udelený francúzsky Rád rytiera akademických paliem.

Odovzdanie rytierskeho rádu sa uskutočnilo dňa 28. 4. 2014 v Zichyho paláci v Bratislave a odovzdal mu ho atašé Francúzskeho veľvyslanectva.

foto   detail

Profesorovi Jozefovi Sitekovi k udeleniu Rádu srdečne blahoželáme!