Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Áno, je to už tak. Ako hlási banner na budove fakulty, už je to 80 rokov, čo na Slovensku prebieha výchova inžinierov v odbore elektrotechnika a informatika. Doba covidová zariadila, že si tieto okrúhle narodeniny neuctíme tradičným feistivalom, ale pojmeme to inak: súťažami na Facebooku, panelovou diskusiou v on-line priestore a cenami pre obľúbených učiteľov, ktorých dojmy a emócie zachytíme na videu.

Detaily sa ešte rysujú, oznámime ich včas!


K 80. výročiu týchto 8 zaujímavostí

Študujete na Feike? Ste hrdý absolvent alebo člen pedagogického zboru? Nech už je FEIka Vášmu srdcu blízka alebo vzdialená, týchto 8 zaujímavostí by ste mali o fakulte vedieť.

1. Je to najstaršia fakulta elektrotechniky na Slovensku. História siaha až do roku 1762 a vzniku Banskej akadémie. Prvé základy elektrotechniky v krajine možno spájať s menami ako Philipp Lenard, ktorý je laureátom Nobelovej ceny alebo Jozef Murgaš, ktorý ako prvý na svete navrhol a vyrobil pokusný elektromotor s komutátorom. Kráľovská akadémia v Bratislave a Vysoká škola technická, to sú predchodcovia FEIky, ako ju poznáme dnes!

2. Vyučujúci odbor sa vyprofiloval na veľkosť fakulty až niekedy v roku 1951. Škola zažila nápor politických režimov. V 50. a neskôr 70. rokoch prebiehali na fakulte masové kontroly, tzv. „demokratická očista školy“ – v dôsledku čoho boli stovky pedagógov a zamestnancov fakulty prepustených, predčasne poslaných do penzie alebo „odprataných“ na nepedagogické miesta. Výnimočne nadaní študenti pracovali vo výrobe, aby „vylepšili“ svoj spoločenský status a stali sa viac rovnostárskymi. Toľko ku socializmu a jeho vplyvu na vzdelávane v minulosti.

3. Po 89. sa fakulta konečne oslobodila. Zrušil sa Ústav leninizmu a marxizmu, fakulta dala zbohom aj povinnej vojenskej príprave začlenenej do výučby. Miesto toho vznikla Katedra jazykov, Katedra telesnej výchovy, sprístupnila sa výučba po anglicky, čo využívalo množstvo zahraničných študentov. Fakulta vyšla do sveta a započala množstvo medzinárodných spoluprác. Netrvalo dlho a stala sa najväčšou technickou fakultou na Slovensku.

4. Ubehlo takmer 40 rokov a FEIka sa vybudovala na známu značku. Spolu so zahraničnými univerzitami a priemyselnými partnermi sa dnes podieľa na vývoji prvkov pre 5G siete alebo Internet vecí (IoT). Medzinárodné spolupráce prebiehajú aj v oblasti jadrovej fyziky, FEIka je lídrom v európskom projekte ENEEP, čo v preklade znamená, že dosahuje významné úspechy v oblasti atómového jadra alebo aj takej  tzv. Mössbauerovej spektroskopii.

5. Aplikovaná informatika je lídrom zo študijných programov fakulty. Môže za to aj vysoká odbornosť a zvučná spolupráca s NATO v oblasti šifrovania a kryptografie. NATO udelilo našej fakulte dokonca cenu za najlepší projekt desaťročia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

6. Fakulta nezaháľa ani v oblasti ekologického a environmentálneho výskumu. Technici našej fakulty vyvinuli prvú plne elektrickú motokáru, následne aj elektrickú buginu. Témou sú aj autonómne vozidlá riadené vodíkovým palivom, čo značne regule CO2 v ovzduší. Zaujímavou technológiou sú aj diamantové vrstvy, ktoré detekujú a degradujú nečistoty v životnom prostredí, napríklad pesticídy, hormóny či antibiotiká. Fakulta je vybavená laboratóriom obnoviteľných zdrojov energie.

7. Viete, na čo sme skutočne hrdí? Na život zachraňujúce projekty. Málokto vie, že sa na FEIke vyvíja lekárska elektronika, tzv. telemedicína, ktorá pomôže znížiť frekvenciu a dĺžku hospitalizácie. Meria medicínske hodnoty ako EKG skutočne presne, bez pomoci lekára, a tak odbremeňuje preťažený zdravotnícky systém. FEI-ka sa dala do boja aj s pandémiou a ochorením Covid-19. Telemedicína pomáha vyhľadávať potenciálne infikovaných. Najnovší projekt autonómnych dronov pomáha prevážať vzorky a uchrániť tak ľudí od kontaminácie. Drony z FEIky nahrádzajú takisto prítomnosť zdravotníkov na nebezpečných lokáciách.

8. A ešte niečo. Feika a VESMÍR. Pracujeme s virtuálnou realitou a digitalizáciou vesmírnych procesov, zaujímavý je taký vesmírny rover. Na pôde fakulty ešte donedávna sídlila SOSA, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity. FEIka sa zaslúžila o to, že je na obežnej dráhe prvá slovenská družica. Vznikla u nás, aj za pomoci našich šikovných technikov. Poznáte meno Dr. Michaely Musilovej? Známa „marsonautka“, profesionálna vedkyňa a pracovníčka americkej NASA, je našou hosťujúcou profesorkou. Aj taká je Feika v roku 2021.  

Drahá Alma mater, drahí študenti a pedagógovia, k okrúhlemu výročiu Vám srdečne gratulujeme a ďakujeme za to, že Vás máme!