Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prednáškový cyklus

sa uskutoční

25. marca 2015, v čase 14:30 – 17:00 v posluchárni CD-300 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3.

Vstup na podujatie je voľný, úroveň prednášok bude prispôsobená poslucháčom.

Program:

Karel Šafařík (fyzik, Physics Department, experiment ALICE, CERN):

  • Čo je to CERN a čo tam vlastne robíme?

CERN ako svetové stredisko pre fyziku vysokých energií. Výskum v CERNe posúva
hranice poznania fyziky častíc. Urýchľovač je základný nástroj časticového
fyzika.

Vladimir Bahyl (inžinier, IT Department, CERN):

  • Výpočtová technika tretieho tisícročia

CERN patrí medzi najväčších producentov dát na svete. Oboznámte sa s tým, ako
CERN tieto dáta analyzuje, spravuje, distribuuje (technológiou GRID medzi
spolupracujúcimi univerzitami a laboratóriami po celom svete) a v neposlednom
rade archivuje (v páskových robotoch) pre budúce generácie.

Peter Lichard (inžinier, Physics Department, experimenty ATLAS a NA62, CERN):

  • Elektronika pre experimenty v CERNe Úloha inžinierov pri vývoji a stavbe

experimentov. Elektronika na spracovanie signálov, zber dát a napájacie systémy
v špeciálnych podmienkach experimentu. Príklady detektorov a ako sa robí
experiment.

Daniel Valuch (inžinier, Beams Department, CERN):

  • Živý vstup priamo z CERNu o elektronike v urýchľovačoch

Anton Pytel (študent Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU)

  • Ako sa dostať do CERNu?

Anton Pytel bol v r. 2011 v CERNe na stáži na pozícii technical student. Ako sa
tam dostal, čo robil a ako sa tam môžete dostať aj vy a aké sú ďalšie možnosti.