Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Dňa 25. apríla 2012 sa na FEI STU v Bratislave opäť tradične konala fakultná Vedecká konferencia ŠVOČ. Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FEI STU v Bratislave veľmi dlhú tradíciu. Tento rok na Vedeckej konferencii ŠVOČ súťažilo 149 študentov so 130 prácami v dvadsiatich sekciách.
Najlepšie práce v sekciách boli ocenené Cenou dekana FEI STU v Bratislave. Ďalšie vynikajúce práce v sekciách získali Diplomom dekana FEI STU v Bratislave. Obe ceny boli finančne honorované. Československá sekcia IEEE venovala do súťaže polročné členstvo v IEEE a šiltovky s logom spoločnosti pre jednu prácu z každej technickej sekcie. Ceny odovzdal prof. Ing. P. Farkaš, DrSc. Tri finančne honorované ceny pre práce z oblasti aplikovanej informatiky robotiky a kybernetiky venovala Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku. Víťaznú prácu z oblasti biomedicínskeho inžinierstva ocenila finančne honorovanou cenou Spoločnosť biomedicínskeho inžinierstva a medicínskej informatiky (SBIMI) SLS, a Československá sekcia IEEE, spoločnosť Engineering in Medicine & Biology (EMB) udelila ocenenie ďalšej vynikajúcej práci z tejto oblasti. Spoločnosť GTS Slovakia, a.s. ocenila po 3 práce v každej sekcii z oblasti telekomunikácií.

Výsledky ŠVOČ 2012 v jednotlivých sekciách:

1. APLIKOVANÁ INFORMATIKA
Cena dekana: Bc. Pavol Marák — návrh na oc. Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Viktor Lucza
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Ján Bédi a Bc. Tomáš Nagy
Cena SSKI: Igor Marček, Michal Plevko

2. APLIKOVANÁ MECHANIKA A MECHATRONIKA
Cena dekana: Ondrej Trubač
Diplom dekana: Bc. Jakub Jakubec, Bc. Juraj Bebjak
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Filip Noge

3. BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO
Cena dekana: Bc. Martin Jagelka — návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Pavol Čelko, Bc. Tomáš Lukáč
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Adam Hlavoň
Cena ČS sekcie IEEE - EMB: Bc. Tomáš Lukáč

4. E-LEARNING A WEB TECHNOLÓGIE V ELEKTRONIKE
Cena dekana: Bc. Juraj Jakuš
Diplom dekana: Bc. Tomáš Šatka, Michal Šušoliak
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Jaroslav Schreiber

5. ELEKTROENERGETIKA
Cena dekana: Adam Danáč
Diplom dekana: Bc. Vladimír Vlčko, Michal Balažia
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Tomáš Maslaňák a Bc. Jakub Karolovič a Bc. Zdenko Harmata a Pavol Keklár
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Martina Podberská

6. ELEKTROTECHNIKA
Cena dekana: Bc. Vladimír Rekšák
Diplom dekana: Samuel Lazorík
Cena ČS sekcie IEEE: Roman Godál
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Mário Hloška a Martin Daniš

7. FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO
Cena dekana: Michal Okál — návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Terézia Skoršepová
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Peter Katrík

8. JADROVÁ TECHNIKA A ENERGETIKA I
Cena dekana: Bc. Andrej Slimák
Diplom dekana: Michal Cibuľa, Bc. Iveta Bartošová
Cena ČS sekcie IEEE: Juraj Tomáškovič
Návrh na Cenu SNUS: Bc. Andrej Slimák
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Bc. Jaroslav Holub a Tomáš Slušný

9. JADROVÁ TECHNIKA A ENERGETIKA II
Cena dekana: Bc. Martin Horniaček — návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Martin Hrnčíř, Juraj Obertaš
Cena ČS sekcie IEEE: Andrej Holček
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Bc. Martin Horniaček

10. KYBERNETIKA
Cena dekana: Bc. Samuel Bielko
Diplom dekana: Daniel Pernecký
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. David Gustafík
Cena SSKI: Bc. Tomáš Sojka, Juraj Gvoth

11. MERACIA TECHNIKA
Cena dekana: Bc. Dušan Šmigura
Diplom dekana: Bc. Roman Tokár, Michal Hrežďovič
Cena ČS sekcie IEEE: Martin Králik

12. MIKROELEKTRONIKA A OPTOELEKTRONIKA
Cena dekana: Miroslav Behúl
Diplom dekana: Bc. Arpád Kósa
Cena ČS sekcie IEEE: Tomáš Štibraný
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Lukáš Görög

13. MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY
Cena dekana: Peter Vančo — návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Dominik Mäsiar
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Michal Hanic

14. RÁDIOELEKTRONIKA
Cena dekana: Bc. Jozef Búry — návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Martin Murín, Bc. Tomáš Sedlák
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Michal Stančiak
Návrh na Cenu Literárneho fondu: Robert Szobolovszký

15. ROBOTIKA
Cena dekana: Adrián Dylik
Diplom dekana: Jaroslav Šimášek, Martin Smoľák
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Miloš Chovanec
Cena SSKI: Martin Barienčík, Jakub Pilka

16. TELEKOMUNIKÁCIE I
Cena dekana: Jozef Halgaš
Diplom dekana: Michal Kučera, Tomáš Čechvala
Cena ČS sekcie IEEE: Tomáš Čechvala

17. TELEKOMUNIKÁCIE II
Cena dekana: Igor Ducár — návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Marek Zacharda
Cena ČS sekcie IEEE: Igor Ducár

18. TELEKOMUNIKÁCIE A QOS
Cena dekana: Bc. Tomáš Behúl
Diplom dekana: Bc. Michal Pištek
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Tomáš Behúl

19. TELEKOMUNIKÁCIE A SLUŽBY
Cena dekana: Bc. Martin Tonka
Diplom dekana: Bc. Martin Fejfár a Bc. Andrej Gorelka a Bc. Ján Slíž a Bc. Michal Sedliak
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Martin Fejfár a Bc. Andrej Gorelka a Bc. Ján Slíž a Bc. Michal Sedliak

20. TELEKOMUNIKÁCIE A SPRACOVANIE SIGNÁLOV
Cena dekana: Bc. Tibor Csóka
Diplom dekana: Bc. Róbert Diky
Cena ČS sekcie IEEE: Bc. Tibor Csóka