Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Dňa 23. apríla 2013 sa na FEI STU v Bratislave opäť tradične konala fakultná Vedecká konferencia ŠVOČ. Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FEI STU v Bratislave veľmi dlhú tradíciu. Tento rok na Vedeckej konferencii ŠVOČ súťažilo 124 študentov so 109 prácami v sedemnástich sekciách.

Najlepšie práce v sekciách boli ocenené Cenou dekana FEI STU v Bratislave. Ďalšie vynikajúce práce v sekciách získali Diplomom dekana FEI STU v Bratislave. Obe ceny boli finančne honorované. Československá sekcia IEEE venovala do súťaže polročné členstvo v IEEE a šiltovky s logom spoločnosti pre jednu prácu z každej technickej sekcie. Ceny odovzdal Ing. M. Rakús, PhD. Štyri ceny v podobe knižnej poukážky pre práce z oblasti aplikovanej informatiky, robotiky a kybernetiky venovala Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku.

Výsledky ŠVOČ 2013 v jednotlivých sekciách

1. APLIKOVANÁ INFORMATIKA
Cena dekana:
Martin Kaničár (Ing. Eugen Antal) – návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana: Bc. Martin Gazdík (Ing. Juraj Varga)
Cena ČS sekcie IEEE:
Gábor Molnár (Mgr. Marek Sýs, PhD.)
Cena SSKI:
Bc. František Baranec (Ing. Eugen Antal)
                  Marek Vavrica (Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.)

2. APLIKOVANÁ MECHANIKA A MECHATRONIKA
Cena dekana:
Bc. Tamás VINCZE (Ing. Gabriel Vanko, PhD., doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.) – návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana:
Peter JASAŇ (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. Ing. Juraj Hrabovský)
                        Bc. Ivan ĎURIŠ (Ing. Vladimír Goga, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Juraj HARMATA (Ing. Juraj Matej, PhD.)

3. BIOMEDICÍNSKE INŽINIERSTVO
Cena dekana:
Bc. Marián Popovič (Ing. Erik Vavrinský, PhD.)
Diplom dekana:
Lucia Kováčiková (Ing. Erik Vavrinský, PhD., Mgr. Daniela Moskaľová)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Michal Hanic (Ing. Martin Daříček, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE EMB:
Lucia Kováčiková (Ing. Erik Vavrinský, PhD., Mgr. Daniela Moskaľová)

4. E-LEARNING A WEB TECHNOLÓGIE V ELEKTRONIKE
Cena dekana:
Bc. Tomáš HOLEŠ (doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., Ing. Peter Benko, PhD.)
Diplom dekana:
Bc. Peter BUČKA (doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Tomáš HOLEŠ (doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., Ing. Peter Benko, PhD.)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Bc. Vlastimil HAVRILA (doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.)

5. ELEKTROENERGETIKA
Cena dekana:
  Bc. Ondrej SZABÓ (Ing. Milan Perný, Ing. Soňa Flickyngerová, Ing. Erik Vavrinský) – návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana:
Bc. Jaroslav MARČOK (Ing. Marek Pípa, PhD)
                         Bc. Martina PODBERSKÁ (Ing. Peter Hajduček)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Tomáš IVIČIČ (prof. Ing. František Janíček, PhD)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Peter KLOPAN (Ing. Peter Heretík)

6. FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO
Cena dekana:
Bc. Simona ZAJKOSKA (doc. Ing. Peter Bokes, PhD.)návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana:
Lukáš SUROVČÍK (doc. Ing. Peter Bokes, PhD.)
                        Bc. Matej PASTOREK (RNDr. Juraj Chlpík, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Filip KASNÁR (prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Veronika DOLINAYOVÁ (doc. Ing. Peter Bokes, PhD.)

7. JADROVÁ TECHNIKA A ENERGETIKA
Cena dekana:
Bc. Miloš Bajan (prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.)návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana:
Matej Krajčovič (prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Peter JUHÁR (Ing. Martin Horňáček)
Cena SNUS:
Bc. Pavol PAJERSKÝ (prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.)

8. KYBERNETIKA A ROBOTIKA
Cena dekana:
Bc. Jaroslav ŠIMÁŠEKnávrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana:
Bc. Martin KAJAN, Bc. Miroslav KOVÁČ, Bc. Dávid RAU, Bc. Michal HRANICKÝ (Ing. Leo Mrafko, PhD.)
                        Bc. Róbert SCHOCHMANN, Bc. Dávid PUCHER (Ing. Pavol Bisták, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Martin BARIENČÍK, Patrik BUBNIAK, Igor JAKUBIČKA (Ing. Ladislav Körösi, PhD.)
Cena SSKI:
Bc. Oto HAFFNER (doc. Ing. Zdenka Králová, PhD.)
                   Andrej BENDŽO
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Bc. Daniel PERNECKÝ (doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.)

9. MERACIA TECHNIKA
Cena dekana:
Norbert KAPLAN (Ing. Jozefa Červeňová, PhD.)
Diplom dekana:
Bc. Lukáš HAJRO (Ing. Jozefa Červeňová, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Miroslav SVETÍK (prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.)

10. MIKROELEKTRONIKA A OPTOELEKTRONIKA
Cena dekana:
Bc. Arpád Kósa (Ing. Jana Benkovská, doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.) - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana:
Juraj Nevřela (doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD., Ing. Martin Weis, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Peter Juhász (doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., Ing. Martin Weis, PhD.)

11. MIKROELEKTRONICK0 SYSTÉMY
Cena dekana:
Bc. Miroslav BEHÚL (Ing. Marian Vojs, PhD., Ing. Pavol Michniak) - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana:
Bc. Tomáš ŠTIBRANÝ (Ing. Martin Daříček, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Michal SANDÁNUS (Ing. Jaroslav Kováč, PhD.)
odporučené práce:
Bc. Marcel ČERNÁK (Ing. Vladimír Sedlák)

12. RÁDIOELEKTRONIKA
Cena dekana:
Robert Szobolovský (Ing. Martin Boriš) - návrh na ocenenie Rektorom STU
Diplom dekana:
Bc. Ján Hudec (Ing. Vladimír Štofanik, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Matej Mičian (doc. Ing. Ján Hribik, PhD., doc. Ing. René Harťanský, PhD.)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Vladislav Bača (Ing. Zdenko Brezovič, PhD.)

13. TELEKOMUNIKÁCIE A QOS
Cena dekana:
Tomáš ŠIMONČÍK (Ing. Erik Chromý, PhD.)
Diplom dekana:
Marian ŠPILKA (Ing. Matúš Vasek)
                        Martin MOKRÁŇ (doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Martin MOKRÁŇ (doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.)

14. TELEKOMUNIKÁCIE A QOS I.
Cena dekana:
Bc. Martin LACKOVIČ (Ing. Stanislav Klúčik, PhD.)
Diplom dekana:
Bc. Marek ZACHARDA (prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Viliam HIRNER (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.)

15. TELEKOMUNIKÁCIE
Cena dekana:
Bc. Martin FEJFÁR, Bc. Andrej GORELKA, Bc. Michal SEDLIAK (Ing. Michal Halás, PhD.)
Diplom dekana:
Bc. Marcel JADROŇ (Ing. Erik Chromý, PhD.)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Bc. Marcel JADROŇ (Ing. Erik Chromý, PhD.)
Návrh na Cenu Literárneho fondu:
Bc. Miroslav JANÍK (doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.)

16. MANAŽMENT A EKONOMIKA PODNIKANIA I.
Cena dekana:
Bc. Juraj MÁLACH (Ing. Mária Ďurechová, PhD.)
Diplom dekana:
Bc. Tomáš PEŤOVSKÝ (Ing. Mária Ďurechová, PhD.)

17. MANAŽMENT A EKONOMIKA PODNIKANIA II.
Cena dekana:
Bc.Ladislav OLLOS, Bc.Lukáš PUCHOŇ (Ing.Nadežda Fuksová, PhD.)
Diplom dekana:
Bc.Juraj ŠALY, Bc.Zuzana VARGOVÁ (Ing.Nadežda Fuksová, PhD.)