Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 23. apríla 2015 sa na FEI STU v Bratislave opäť tradične konala fakultná Vedecká konferencia ŠVOČ. Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na FEI STU v Bratislave veľmi dlhú tradíciu. Tento rok na Vedeckej konferencii ŠVOČ súťažilo 57 študentov so 49 prácami v deviatich sekciách.

Najlepšie práce v sekciách boli ocenené Cenou dekana FEI STU v Bratislave. Ďalšie vynikajúce práce v sekciách získali Diplom dekana FEI STU v Bratislave. Obe ceny boli finančne honorované. Československá sekcia IEEE venovala do súťaže polročné členstvo v IEEE a tričko s logom spoločnosti pre jednu prácu z každej technickej sekcie. Ceny odovzdala Ing. Tatiana Mudráková, PhD. Päť cien v podobe knižnej poukážky pre práce z oblasti aplikovanej informatiky, robotiky a kybernetiky, ktoré venovala Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku (SSKI), odovzdal predseda hlavného výboru SSKI prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. Spoločnosť Softec venovala štyri finančné ceny za vynikajúce práce s orientáciou na informačné technológie. Cenu prišla odovzdať pani Ing. Iveta Fülöpová.

Výsledky ŠVOČ 2015 v jednotlivých sekciách {Autor práce (Vedúci práce)}:

1. Aplikovaná mechanika a mechatronika

Cena dekana: Peter KMEŤ, Miroslav KOHÚT (E. Ribar)
Diplom dekana:
Jozef AUGUSTÍN (O. Čičáková)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Bc. Pavol LUKÁČ, Bc. Radovan VARGIC (E. Ribar)
Cena SSKI:
Bc. Pavol LUKÁČ, Bc. Radovan VARGIC (E. Ribar), Bc. Damir VALAH (V. Goga), Bc. Nikolett Tücsök (J. Murín)


2. Elektroenergetika

Cena dekana: Bc. Matej CENKÝ (M. Pípa)
Diplom dekana:
Bc. Jozef BENDÍK (M. Pípa)
Cena ČS sekcie IEEE:
Bc. Miroslav LUKÁČ (J. Murín, R. Gogola)


3. Jadrová technika a fyzikálne inžinierstvo

Cena dekana: Ivana KLAČKOVÁ (A. Šagátová, J. Ivančo)
Diplom dekana:
Bc. Matej KRAJČOVIČ (V. Nečas)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Vladimír DŽANIBEKOV (J. Bokor)


4. Mikroelektronické  systémy

Cena dekana: Bc. Michal Szalay (B. Korenko)
Diplom dekana: Bc. Tomáš BAGALA (M. Hagara)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Bc. Miroslav Potočný, Bc. Michal Šovčík (M. Tomáška)
Cena sponzora:
Bc. Marek Jančo (M. Vojs), Bc. Tomáš Timko (J. Kováč), Bc. Miroslav Potočný, Bc. Michal Šovčík (M. Tomáška), Bc. Michal MATÚŠKA (D. Arbet)


5. Robotika a kybernetika

Cena dekana: Patrik  ŠTEFKA
Diplom dekana:
Bc. Zoltán LOVÁSZ (V. Veselý)
Cena ČS sekcie IEEE:
Lukáš STEHLÍK, Viktor DLUHOŠ (P. Valko)
Cena SSKI:
Bc. Zoltán LOVÁSZ (V. Veselý), Richard TERKOVIČ (R. Balogh)
Cena spoločnosti Softec:
Patrik  ŠTEFKA, Ondrej ČIERNY (J. Slačka)


6. Telekomunikácie

Cena dekana: Milan RÁŠO (E. Chromý)
Diplom dekana:
Bc. Ľubomír DRESTO (E. Chromý)
Cena ČS sekcie IEEE:
Milan RÁŠO (E. Chromý)
Cena sponzora:
Peter GÁBOR (E. Samuhelová), Lukáš ZAGAJEC (E. Talanda), František BENKO (I. Baroňák)


7. Telekomunikácie I

Cena dekana: Bc. Pavol ŠALÍK (R. Róka)
Diplom dekana:
Denis TREBULA
Cena sponzora:
Bc. Matej PESTUN (I. Lapin), Bc. Branislav BELAN, Bc. Tomáš ŠTURDÍK (M. Orgoň), Bc. Martin MOKRÁŇ (R. Róka)
Cena Softec
: Denis TREBULA


8. Telekomunikácie a QOS

Cena dekana: Bc. Matej HARTMANN (I. Baroňák)
Diplom dekana:
Bc. Marek NÍZKY (M. Orgoň)
Cena ČS sekcie IEEE:
 Veronika DOLINAYOVÁ (J. Polec)
Cena sponzora:
Bc. Matej HARTMANN (I. Baroňák), Bc. Filip CHAMRAZ (I. Baroňák), Bc. Milan KELLOVSKÝ (I. Baroňák)
Cena Softec
: Veronika DOLINAYOVÁ (J. Polec)


9. Ekonómia a manažment podnikania

Cena dekana:  Bc. Ladislav BRIŠ (Z. Krátka)
Diplom dekana:
Bc. Alžbeta ČEŠEKOVÁ, Bc. et. Bc. Pavol ČEŠEK (M. Glatz)