Prejsť na obsah
Dianie na FEI

       

Riadne voľby kandidáta na delegáta do Študentskej rady vyskokých škôl za FEI STU na obdobie od 2021 - 2024

     

Predseda  AS FEI STU vyhlasuje voľby v zmysle Volebného poriadku pre riadne voľby kandidáta na delegáta do ŠRVŠ za FEI STU na funkčné obdobie 2021 – 2024. 

Podávanie návrhov kandidátov predsedovi volebnej komisie (odovzdávanie kandidátskej listiny) je možné v období od zverejnenia harmonogramu volieb, 18. 11. 2021 do 25. 11. 2021. Odovzdať vyplnenú kandidátsku listinu je možné mailom na adrese tomas.tomco@stuba.sk .

   
Konanie volieb bolo dňa 30. 11. 2021 prostredníctvom elektronického tajného hlasovania cez prostriedky informačních a komunikačních technológií (prostredníctvom AIS).

    
Všetky inštrukcie k priebehu a spôsobu volieb dostal každý študent fakulty prostredníctvom správy v AIS deň pred konaním volieb 29.11.2021.

Kandidáti (poradie podľa odovzdania kandidátky, voliť je možné iba jedného kandidáta):

Izabela Trepáčová

Martin Bugoš

Po kliknutí na meno kandidáta sa Vám otvorí jeho kandidátna listina spolu s motiváciou ku kandidatúre.

  

Výsledky:

Počet voličov vo volebnom obvode: 2314
Počet zúčastnených voličov: 270
Kandidáti na delegáta do ŠRVŠ:

Počet hlasov:
1. Izabela Trepáčová 165
2. Martin Bugoš 105

  Zápisnica z volieb do ŠRVŠ

     

Zvolenou kandidátkou do ŠRVŠ za FEI STU je Izabela Trepáčová. Gratulujeme!
Zároveň ďakujeme študentom za účasť vo voľbách!

     

Dokumenty:

Harmonogram volieb ŠRVŠ 2021.pdf

Kandidátska listina.docx