Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Predseda AS FEI STU v súlade s Volebným poriadkom pre voľby kandidáta na dekana FEI STU vyhlásil dňa 1. 7. 2014 voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2015-2019.

Voľby sa budú konať dňa 11. 11. 2014 na riadnom zasadnutí AS. Príprava volieb a voľba kandidáta na dekana FEI STU v Bratislave budú organizované v súlade s platným volebným poriadkom a harmonogramom volieb.

10. 11. 2014: Protokol z doplňujúcich volieb členov AS FEI STU na ÚAMt ikona (336 kB)

Kandidáti: