Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vzhľadom na vzdanie sa mandátu doterajšieho zástupcu akademickej obce Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU a v zmysle Zásad volieb do AS FEI STU v Bratislave schválených 24. 4. 2012 a v súlade s § 26 odstavec 7 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predseda AS FEI STU prof. Ing. František Uherek, PhD. vyhlasuje doplňujúce voľby

člena zamestnaneckej časti Akademického senátu FEI STU v Bratislave na aktuálne volebné obdobie (do 31. 10. 2016) vo volebnom obvode Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU.

16. 10. 2014: Listina kandidátov pre doplňujúce voľby do AS FEI STU ikona (217 kB)

10. 11. 2014: Protokol z doplňujúcich volieb ikona (336 kB)