Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Odborný seminár zameraný na uplatňovanie moderných výpočtových metód a CA technológií v inžinierskej praxi.

 

Termín konania

24.6.2008

Miesto konania

Katedra mechaniky, FEI STU Bratislava

Usporiadateľ

Katedra mechaniky

Spoluusporiadateľ

Centrum konštruovania a počítačovej mechaniky, Slovenská spoločnosť pre mechaniku, CEACM – Central European Association for Computational Mechanics

Kontaktná osoba

Prof. Ing. Justín Murín, DrSc., +421-2-60291452,
justin.murin@stuba.sk

 

Informácie: Pozri http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KMECH