Prejsť na obsah
Dianie na FEI


19. júna 2019 o 14.00 hod. sa v Aule profesora Ľudovíta Kneppa konalo Výročné zasadnutie Akademickej obce Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V úvode dekan FEI STU prof. Dr. Ing. Miloš Oravec pred akademickou obcou zhrnul činnosť fakulty za rok 2018. Program ďalej pokračoval zhodnotením hospodárenia fakulty a predstavením výročnej správy o činnosti AS FEI STU.