Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Vážení študenti akademickej obce FEI STU,

touto formou by sme Vás chceli informovať o výsledkoch Doplňujúcich volieb do Študentskej časti Akademického senátu STU (ŠČ AS STU) a o riadnych voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FEI STU (ŠČ AS FEI STU).

Protokoly (výsledky) volieb:

 

Ďakujeme študentom za účasť vo voľbách!