Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

Ing. Jána Šeba

Predsedu klubu Jozefa Murgaša a J.G. Tajovského  

Wireless World – bezdrôtový svet
Jozef Murgaš – bezdrôtová telegrafia, rádio


Prednáška sa koná

v stredu 8. októbra 2014 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov, prízemie B blok.

Tézy prenášky:

  1. História a vývoj rádiotechniky od 2. polovice 19. storočia
  2. Význam vynálezov Jozefa Murgaša v rádiotelegrafii
  3. Murgašov Tón systém
  4. Murgašove patenty
  5. Otcovia rádiového vysielania