Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V dňoch 2. - 4. júla 2014 sa bude na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave pod záštitou
prof. RNDr. Gabriela Juhása, PhD.,
dekana FEI STU konať 6. ročník medzinárodnej konferencie YBERC 2014.

Konferencia YBERC (Young Biomedical Engineers and Researchers Conference) 2014 poskytuje fórum na prezentáciu výskumných aktivít a výmenu skúseností predovšetkým pre PhD. študentov a mladých pracovníkov z oblasti biomedicínskeho inžinierstva.

Stránka konferencie: http://www.yberc.sk/2014

Kontaktná osoba: Ing. Elena Cocherová, PhD.