Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

vás srdečne pozýva na prednášku

doc. RNDr. Ivana Červeňa, CSc.

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

 

pod názvom:

Začiatky a premeny slovenskej elektrotechnickej terminológiePrednáška sa koná:

v stredu 14. marca 2018 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie blok B

Pozvánka a tézy prenášky jpg (386 kB)