Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Projekt IMPULZ CORONA STU vznikol v máji 2020 pod záštitou rektora STU, prof. Ing. Miroslava Fikara DrSc., ako reakcia na krízu spôsobenú koronavírusom. Je to zdieľaný výskumno-vývojový priestor podporujúci iniciatívu, kreativitu a interdisciplinárnu spoluprácu riešiteľov, ktorej výstupom budú patenty, publikácie a praktické riešenia v boji s vírusom.

Zapojte sa aj vy! 


 


 

IMPULZ CORONA STU je zdieľaný výskumno-vývojový priestor podporujúci vlastnú iniciatívu, kreativitu riešiteľov, ich interdisciplinárnu spoluprácu. Vznikol ako reakcia na globálnu krízu spôsobenou korona vírusom. Riešitelia využívajú tento priestor na šírenie informácii, kontaktov, aktualizáciu, vkladanie nových návrhov riešení. Nájdete tu informácie o názvoch projektov, riešiteľoch, ako aj priestor na vaše vlastné nové návrhy, hypotézy, otázky, atď. Taktiež tu nájdete aj sekciu Zariadenia, ktoré si môžete zapožičať na svoju prácu.

Cieľom je pomôcť autorom a interdisciplinárnym tímom pri hľadaní spoluriešiteľov, technológií, koordinácie, odbremenení od administratívy a pomoc pri financovaní zámerov. Spoločným cieľom je poraziť vírus a jeho dopady spoluprácou interdisciplinárneho prostredia univerzít, kreatívnych vedcov, študentov a verejnosti. Synergia interdisciplín a kreativity riešiteľov je hybnou silou pre svetovo nové netradičné riešenia. Výstupom spolupráce v rámci tohto priestoru by mali byť patenty, publikácie a hlavne praktické efektívne riešenia v boji s vírusom a s jeho dopadmi.

Platforma ponúka:

  • technológiu z jednotlivých ústavov: stroje, prístroje a zariadenia pre záujemcov o vedu a výskum,
  • rozpracované projekty a riešenia, ktoré potrebujú „dotiahnuť“,
  • zoznam autorov/riešiteľov, ktorí zverejnili svoje projekty a riešenia.

FEI STU v súčastnosti v rámci IMPULZ CORONA pracuje na projektoch:

Pľúcny ventilátor
VOC+ Telemedicínsky projekt FEI
Výskum diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie vírusov, baktérii a polutantov z vôd

 

Viac nájdete na https://impulz.stuba.sk/