Prejsť na obsah
Dianie na FEI


IUVSTA, Medzinárodná únia pre vákuovú fyziku, techniku a aplikácie združuje 32 štátov sveta. Najvyšší orgán IUVSTA je Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočňuje na Svetovom vákuovom kongrese organizovanom každé 3 roky. Medzi Valnými zhromaždeniami je najvyšším orgánom IUVSTA výkonný výbor, ktorý sa schádza dvakrát ročne. 114. Zasadnutie Výkonného výboru IUVSTA bude v Bratislave v našej organizácii.

Termín konania:
28. - 30. 9. 2012  
Miesto konania: Hotel Tatra, Bratislava 
Organizátor:
Slovenská vákuová spoločnosť (SVS) v spolupráci s ÚEF FEI STU
Kontaktná osoba:
Marian Veselý, 0917451533, marian.vesely [at] stuba.sk