Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Hlavnú cenu 5. ročníka Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2014/15, udelila Slovenská komora stavebných inžinierov Ing. Jozefovi Bendíkovi za jeho prácu Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení.