Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Kandidáti v doplňujúcich voľbách delegátov v Študentskej rade vyskoých škôl za FEI STU na obdobie od 2018 - 2021


Voľby budú prebiehať od 17.12. do 18.12.2020 do 15:00 prostredníctvom e-prieskumov v AIS-e. Voliť môžu všetci študenti FEI. 


Predseda  AS FEI STU dňa 25.11.2020 vyhlásil doplňujúce voľby do ŠRVŠ za FEI STU na funkčné obdobie 2018 – 2021.

Podávanie návrhov kandidátov predsedovi volebnej komisie bolo možné v období od zverejnenia harmonogramu volieb, od 25. 11. 2020 do 2. 12. 2020.


Zoznam kandidátov (v poradí podľa odovzdania kandidátskej listiny):

  • Bc. Jakub Šíp
  • Mgr. Jozef Petríček
  • Nikolas Janovič
  • Martin Zavacký

  

Príloha: