Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 29. 11. 2019 Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU s radosťou privítal župana Bratislavského samosprávneho kraja, pána Mgr. Juraja Drobu, MBA, MA.

Zľava: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec (dekan FEI STU), Mgr. Juraj Droba, MBA, MA (župan Bratislavského samosprávneho kraja), prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU)

 

Úvodné stretnutie prebehlo v knižnici riaditeľstva ústavu, kde riaditeľ ústavu, prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. spolu s ďalšími kolegami odprezentovali oblasti, ktorými sa ústav zaoberá. Ukázali tak kvalitu vzdelávania v oblastiach IOT, ktorú implementujú do lekárskej oblasti, ale aj výkonovej elektroniky aplikovanej v automobilovom priemysle.

Následne sa všetci zúčastnení premiestnili do výskumných pracovísk na Ústave elektroniky a fotoniky, kde pán Droba mohol na vlastné oči vidieť, čím sa zamestnanci na ústave zaoberajú. „Spoznal som niekoľko výborne vybavených výskumných pracovísk a práve tie sú spolu s pedagógmi dôvod, prečo si tam veľa mladých robí doktorandské štúdium a po ňom zostanú súčasťou akademického sveta na Slovensku,“ povedal župan Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľom stretnutia bolo ukázať predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja kvalitu vzdelávania, ktoré ústav študentom ponúka. Pán župan vysoko hodnotil aktivity ústavu a sľúbil, že z hľadiska svojich kompetencií bude prezentovať aktivity a dosiahnuté úspechy ústavu na stredných školách, aby sa zvýšil počet záujemcov o štúdium na našej fakulte.

V neposlednom rade pozitívne hodnotil počet mladých doktorandov a postdoktorandov ako aj transfer najnovších poznatkov získaných počas štúdia do praxe.

Tešíme sa, že vzhľadom na všetky plusy bude Bratislavský samosprávny kraj na čele s pánom županom Jurajom Drobom podporovať študentov stredných škôl k tomu, aby zostali  študovať na území Slovenskej republiky a neodchádzali na vysoké školy do zahraničia.

Viac fotografií z návštevy župana Bratislavského samosprávneho kraja: