Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 7. 10. 2015 sa uskutočnila konferencia NITT 2015 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorej súčasťou bolo udeľovanie Cien za transfer technológií 2015 v nasledovných kategóriách:

  • Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
  • Najlepšie realizovaný transfer technológií
  • Prístup inovátora k realizácii transferu technológií

V kategórií "Prístup inovátora k realizácií transferu technológií" získal ocenenie doc. Ing. František Duchoň, PhD. a kolektív z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. V tejto kategórií sa oceňuje pôvodca alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácií.