Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Ústav elektroniky a fotoniky, ešte ako Katedra mikroelektroniky bol ocenený cenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu a techniku za rok 2011 v kategórii:
Vedecko-technický tím roka za mimoriadne nové poznatky a výsledky dosiahnuté v oblasti mikro/nanoelektroniky, senzoriky a fotoniky a vzornú reprezentáciu Slovenska v Európskom výskumnom priestore.

Katedra mikroelektroniky bola a je ako ústav doposiaľ zapojená vo vyše 30 projektoch EÚ (5., 6. a 7. rámcový program EÚ a v európskej technologickej platforme ENIAC JU).