Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje

doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD., prodekanka pre bakalárske štúdium

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium

Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj

Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre informatizáciu a zahraničné vzťahy

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., riaditeľ Ústavu robotiky a kybernetiky

prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., riaditeľ Ústavu elektrotechniky

prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., riaditeľ Ústavu informatiky a matematiky

prof. Ing. Július Cirák, CSc., riaditeľ Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., riaditeľ Ústavu telekomunikácií

prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD., riaditeľ Ústavu automobilovej mechatroniky

PhDr. Ľubica Rovanová, PhD, riaditeľka Inštitútu komunikácie a aplikovanej lingvistiky

Mgr. Pavel Lackovič, PhD., riaditeľ Technologického inštitútu športu FEI STU

Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., predseda Akademického senátu FEI STU

doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU

Ing. Michal Hanic, predseda študentskej časti AS FEI STU