Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., prodekan pre bakalárske štúdium

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium

Dr. rer. nat. Martin Drozda, prodekan pre zahraničné vzťahy

prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., riaditeľ Ústavu robotiky a kybernetiky

prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., riaditeľ Ústavu elektrotechniky

prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., riaditeľ Ústavu informatiky a matematiky

prof. Ing. Július Cirák, CSc., riaditeľ Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., riaditeľ Ústavu telekomunikácií

prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD., riaditeľ Ústavu automobilovej mechatroniky

PhDr. Ľubica Rovanová, PhD, riaditeľka Inštitútu komunikácie a aplikovanej lingvistiky

Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty

Mgr. Pavel Lackovič, PhD., riaditeľ Technologického inštitútu športu FEI STU

prof. Ing. František Uherek, PhD., predseda Akademického senátu FEI STU

doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., podpredseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU

Ing. Michal Hanic, predseda študentskej časti AS FEI STU