Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a ľudské zdroje

Ing. Stanislav Sojak, PhD., prodekan pre bakalárske štúdium

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD., prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium

Ing. Peter Telek, PhD., prodekan pre rozvoj

doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD., prodekan pre informatizáciu a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., riaditeľ Ústavu elektrotechniky

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky

Dr. rer. nat. Martin Drozda, riaditeľ Ústavu informatiky a matematiky

prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD., riaditeľ Ústavu automobilovej mechatroniky

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., riaditeľ Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., riaditeľka Ústavu robotiky a kybernetiky

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., riaditeľ Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií

PhDr. Ľubica Rovanová, PhD., riaditeľka Inštitútu komunikácie a aplikovanej lingvistiky

Mgr. Pavel Lackovič, PhD., riaditeľ Technologického inštitútu športu FEI STU

Mgr. Peter Miklovič, PhD., tajomník fakulty

prof. Ing. František Uherek, PhD., prorektor STU

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., predseda Akademického senátu FEI STU

doc. Ing. Ján Kardoš, PhD., predseda Fakultného výboru ZOO pri FEI STU

Ing. Zuzana Záňová, zástupca študentskej časti AS FEI STU

doc. Ing. Martin Donoval, PhD., riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou