Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

Priemyselná rada – zoznam členov:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec FEI STU
prof. Ing. František Duchoň, PhD. FEI STU
Ing. Marián Baláž ON Semiconductor Slovakia, a.s.
Ing. Miroslav Barus, PhD. ERSTE GROUP GmbH
Ing. Artur Bobovnický, CSc. Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ing. Tomáš Fodrek Prvá zváračská, a.s.
Ing. Alexander Janáč, MBA PPC Čab, a.s.
Ing. Martin Kele Matador Group
Dipl. Ing. Ján Klimko Scheffler Kysuce spol.s.r.o.
Ing. Ján Lunter ml. Innovatrics, s.r.o.
Ing. Jozef Magic Siemens s.r.o.
Ing. Ivan Marták Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Ing. Peter Mikuš, PhD. ZKW Slovakia, s.r.o.
Ing. Peter Novák Prima banka Slovensko a.s.
Ing. Miroslav Obert VUJE, a.s.
MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD., MPH. MšVVaŠ SR
Ing. Štefan Petergáč Datalan, a.s.
Mgr. Martin Venhart, PhD. Slovenská akadémia vied
Ing. Marta Žiaková, CSc. Úrad jadrového dozoru SR