Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

Priemyselná rada – zoznam členov:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

FEI STU v Bratislave

Ing. Miroslav Obert

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.

Ing. Alexander Janáč, MBA

PPC Čab, a.s.

doc. Ing. Jozef Buday, CSc.

EVPÚ a.s. Nová Dubnica

Ing. Jaroslav Holeček

Zväz automobilového priemyslu SR

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Úrad jadrového dozoru SR

Ing. Jozef Magic

Siemens s.r.o.

Ing. Alexander Varga, CSc.

MicroStep, s.r.o.

Ing. Mário Lelovský

IT Asociácia Slovenska

Ing. Marián Baláž

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

Ing. Miroslav Barus, PhD.

Erste Group Bank AG

Ing. Emil Fitoš

Atos IT Solutions and Services s.r.o.

Ing. Ivan Marták

Orange Slovensko, a.s.

Ing. Peter Novák

VÚB, a.s.

Ing. Michal Štencl

SYGIC a.s.

Ing. Tomáš Kaňok

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Ing. Ján Lunter ml.

Innovatrics, s.r.o.

Ing. Peter Škodný

Slovak Telekom, a.s.