Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU
ČLENOVIA Z STU BRATISLAVA:

 

Predseda vedeckej rady:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

Podpredseda vedeckej rady:

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.

 

prof. Ing. Peter Ballo, PhD.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

prof. Ing. Július Cirák, CSc.

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.     

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.

Privatdozent Dr. rer. nat. Martin Drozda

prof. Ing. František Duchoň, PhD.

prof. Ing. René Harťanský, PhD.

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

prof. Ing. František Janíček, PhD.

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.

prof. Ing. František Uherek, PhD.

prof. Ing. Pavol Zajac, PhD.

 

EXTERNÍ ČLENOVIA:

prof. Ing. Milan Dado, PhD.                     FEIT Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.                         FMFI UK v Bratislave

hosť. prof. Ing. Peter Fodrek, PhD.         Prvá zváračská, a.s.

doc. Ing. Ivan Hejda, PhD.                        Legrand Slovensko, s.r.o.

prof. RNDr. Jozef Masarik, PhD.              FMFI UK v Bratislave

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.                     Elektrotechnický ústav SAV

Ing. Miroslav Obert                                   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.                   FEIT ŽU v Žiline

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.         FMFI UK v Bratislave

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.       FEI TU Košice

 

Tajomníčka vedeckej rady:

Ing. Tatiana Fodreková